Anna Guilanyà és graduada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra on, actualment, està cursant el Màster d’Accés a l’Advocacia.

Des de 2018, col·labora com a estudiant en pràctiques en les tasques d’assessoria, defensa i registre dels drets de propietat industrial i intel·lectual.

Josep Carbonell

Eduardo Vila

Cristina Arroyo

Ana Moragas

Teresa Carbonell

Ana Oliva

Gemma Ribas

Anna Guilanyà

Joan Ibern

Sergio Jiménez