Carme Recort - Paralegal

crecort@march-asociados.com

Carme Recort compta amb gairebé 20 anys d’experiència en l’administració de la defensa dels drets de propietat intel·lectual i industrial de les empreses.

A March & Fieldfisher, gestiona els procediments de drets intangibles del registre de signes distintius (marques i noms comercials) tant a nivell nacional com europeu. D’altra banda, s’encarrega de la tramitació i presentació a través der l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) i l’European Union Intellectual Property Office (EUIPO) de sol·licituds, oposicions, concessions, renovacions i recursos.

També realitza el servei de vigilància de marques a nivell nacional.

Josep Carbonell

Cristina Arroyo

Teresa Carbonell

Ana Oliva

Carme Recort

Yaiza Gómez

Eva Felip