Cristina Arroyo - Paralegal

carroyo@march-asociados.com

Cristina Arroyo compta amb gairebé 30 anys d’experiència en l’administració de la defensa dels drets de propietat intel·lectual i industrial de les empreses, el que l’ha convertit en una experta en la gestió dels procediments de drets intangibles des de totes les vessants del registre de signes distintius (marques i noms comercials), dissenys i invencions (patents i models d’utilitat), tant a nivell nacional com internacional, sobretot Amèrica, Àsia i Oceania.

És la responsable del departament d’invencions i del departament internacional que projecta les necessitats dels nostres clients en aquells països en què desitgen protegir els seus drets.

De la mateixa manera és responsable de l’equip que realitza el servei de vigilància d’invencions i dissenys a nivell internacional. S’encarrega de la investigació de la viabilitat de marques a l’estranger (sol·licitud, publicació, denegacions i suspensos, i concessions a nivell internacional). També gestiona la sol·licitud, publicació, denegacions i suspensos i concessions de patents i invencions a nivell nacional i internacional.

Josep Carbonell

Cristina Arroyo

Teresa Carbonell

Ana Oliva

Carme Recort

Yaiza Gómez

Eva Felip