Firma

Som un despatx especialitzat en Propietat Industrial i Intel·lectual, dedicat a l’assessorament, protecció i defensa de marques, patents, models d’utilitat, dissenys, i creacions.

Des de la seva constitució l’any 1996, March & Associats ha proporcionat als seus clients un assessorament global especialitzat en tots els aspectes relatius a la propietat industrial i intel·lectual. Des dels nostres inicis ens hem distingit per oferir mecanismes àgils per a gestionar la propietat industrial, així com també per a desenvolupar les eines necessàries per detectar possibles amenaces de manera que puguem anticipar-nos-hi evitant riscos.

La nostra firma està integrada al grup JAUSAS, que és un dels 30 despatxos més importants d’Espanya.

Premis i Reconeixements

La qualitat del nostre treball ha estat clau per estar reconeguts, any rere any, entre els millors assessors de Propietat Intel·lectual i Industrial d’Espanya. Vols saber què destaquen de nosaltres?:

D’acord amb el principal rànquing jurídic internacional -elaborat per la prestigiosa publicació Chambers & Partners-, el soci fundador de March & Associats, Josep Carbonell, “aconsegueix significatives lloances dels clients per la seva experiència, implicació i eficàcia”.

Segons l’edició de Chambers & Partners, Josep Carbonell “és molt imaginatiu i ofereix solucions”. Segons els clients, “mai cedeix en casos en què hem tingut la temptació de rendir-nos davant la companyia contraria i aconsegueix donar la volta a la situació, obtenint un resultat que és beneficiós per a nosaltres”.

Jausas' head of department Josep Carbonell is very imaginative and gives solutions, adding:

"He doesn't stop in cases where we have the temptation to go along with the opposition company; rather he manages to turn it to an outcome that is beneficial to us."

"Captaining the IP team at JAUSAS, Josep Carbonell is a brilliant international brand protection specialist who backs up his trademark expertise with robust competition law know-how."

Què ens fa diferents

Xarxa global

Comptem amb una xarxa de col·laboradors amb presència directa a 140 països dels 5 continents, que responen amb els mateixos valors que nosaltres.

Rapidesa

Actuem simultàniament a nivell mundial en poques hores, monitoritzant els assumptes fins a la confirmació de la seva correcta execució.

Gestió eficaç

El nostre sistema de reporting permet tractar de forma àgil i eficaç tots els assumptes relacionats amb la propietat industrial i intel·lectual dels nostres clients. Dissenyem dinàmiques i models de gestió de caràcter executiu que permeten i faciliten, als nostres clients, la presa de decisions de manera que aquests hagin de destinar els mínims recursos per al seguiment i control de la propietat industrial i intel·lectual.

El nostre sistema de reporting s’adapta a les característiques i particularitats dels nostres clients destacant els següents aspectes:

  • Evolució dels diferents assumptes des de l’inici de la tramitació fins a la concessió;
  • Control proactiu de venciments;
  • Seguiment i control de la conflictivitat; i
  • Informació exacta del cost de cadascuna de les actuacions.