Política de privacitat

1. Objecte

La present Política de Privacitat té com a objecte informar a totes aquelles persones que accedeixin i naveguin pel Lloc web (d’ara endavant, el “Usuari”) accessible a través del nom de domini www.march-asociados.com i els seus subdominis (d’ara endavant, “el Lloc web”) sobre els tractaments de dades que MARCH & ASOCIADOS duu a terme a través d’aquest Lloc web.
L’accés al nostre Lloc web no exigeix el seu registre previ com a Usuari. No obstant això, l’accés i navegació a través del mateix suposa que l’Usuari accepta íntegrament la present política de privadesa i la de cookies, així com les Condicions d’Ús del Lloc web.

2. Responsable del fitxer i tractament

Titular: MARCH TRADE MARK, S.L. (d’ara endavant, “MARCH & ASOCIADOS”).
Domicili social: Passeig de Gracia, 103, 7ª planta, CP 08008, Barcelona.
C.I.F.: B61135216
E-mail: marchtrademark@march-asociados.com
Telèfon: +34 93 415 00 88

3. Finalitats del tractament de dades

De conformitat amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara endavant, “LOPD”), la seva normativa de desenvolupament i la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, posem en coneixement de l’Usuari que les dades que proporcioni a MARCH & ASOCIADOS, ja sigui a través de qualssevol formularis online de recollida de dades o obtinguts en ocasió de la seva condició d’Usuari registrat, seran incorporats a un fitxer de dades de caràcter personal titularitat de MARCH & ASOCIADOS i es tractaran conforme les següents finalitats:

  1. Gestionar l’ús de les funcionalitats posades a la seva disposició en el Lloc web, incloent l’atenció de les consultes o sol·licituds d’informació que l’Usuari formuli a MARCH & ASOCIADOS mitjançant l’enviament d’un correu electrònic.
    Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran mentre es mantingui la relació contractual i/o negocial entre l’Usuari i MARCH & ASOCIADOS. Per al cas de sol·licituds efectuades per un Usuari que no mantingui una relació contractual i/o negocial amb MARCH & ASOCIADOS , les dades es conservaran fins a haver resolt aquestes sol·licituds.
  2. Mantenir informat a l’Usuari, fins i tot per mitjans electrònics, sobre els serveis i novetats de MARCH & ASOCIADOS mitjançant comunicacions i/o Newsletters comercials. Si no desitja rebre aquest tipus de comunicacions, haurà de marcar la casella corresponent que es trobi al peu dels formularis de recollida de dades.
    Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins al moment en què l’Usuari retiri el seu consentiment per a la recepció d’aquestes comunicacions, o exerceixi el dret d’oposició.

4. Legitimació

La base jurídica per dur a terme els tractaments de dades especificades en l’apartat anterior és la següent:

  1. Execució de les obligacions contractuals i/o negociales assumides per l’Usuari i MARCH & ASOCIADOS en el Lloc web. Per al cas de sol·licituds efectuades per un Usuari que no mantingui una relació contractual i/o negocial amb MARCH & ASOCIADOS, la base jurídica és el consentiment de l’Usuari implícit en la seva sol·licitud a l’efecte de que MARCH & ASOCIADOS pugui atendre-la.
  2. El consentiment de l’Usuari donat per a la recepció d’aquestes comunicacions.

5. Destinataris

En aquells casos en què l’Usuari sol·liciti certs serveis a través de la web o es posi en contacte amb MARCH & ASOCIADOS , les seves dades podran ser comunicats a la nostra empresa partner JAUSAS, Legal i Tributari, S.L. prestadora de serveis pertanyents al sector de l’advocacia, consultoria i assessoria amb la finalitat d’atendre la seva consulta i enviar-li comunicacions comercials.

6. Exercici de drets

El tractament de les dades personals de l’Usuari per MARCH & ASOCIADOS es realitzarà en tot moment de conformitat amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal i dels serveis de la societat de la informació.

En qualsevol cas, podrà exercir en qualsevol moment i de forma gratuïta els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant escrit acompanyant còpia del seu DNI o document vàlid que ho identifiqui dirigit a MARCH TRADE MARK, S.L., Passeig de Gracia, 103, 7ª planta, CP 08008, Barcelona o a la següent adreça de correu electrònic: marchtrademark@march-asociados.com

En tot cas, l’Usuari té dret a presentar una reclamació davant la corresponent autoritat de control si ho estima oportú.