Ana Oliva - Paralegal

aoliva@march-asociados.com

Ana Oliva és experta en l’administració de la defensa dels drets de propietat intel·lectual i industrial de les empreses. Gestiona els procediments de drets intangibles des de totes les vessants del registre de signes distintius (marques i noms comercials) i dissenys, tant a nivell de la Unió Europea com internacional.

S’encarrega de la tramitació i presentació a través de l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) i l’European Union Intellectual Property Office (EUIPO) de suspensos, oposicions i recursos. També realitza el servei de vigilància de marques de la Unió Europea, i executa la inscripció de cessió i llicència i drets reals, així com canvi de noms relatius a marques espanyoles a la Unió Europea.

Josep Carbonell

Cristina Arroyo

Teresa Carbonell

Ana Oliva

Carme Recort

Yaiza Gómez

Eva Felip